Документи

ЛЕГЛА-2017
Записник од состанок на ИО_04.12.2018
Одлука
Известување
Вонредно Собрание 2019
УПАТСТВО ЗА РОДОВНА КНИГА
Одлука испит за работа
Дисциплински правилник

Zavrsna 2019

милениците и ковид 19
Правилник за стручна работа на КСМ

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com