Archive for август 2018

Собир на судии и приправници

Почитувани, Според член 72 од правилникот за стручна работа при КСМ, свикувам собир на судии и приправници, кој ќе се одржи во период помеѓу 1-10.11.2018 год, за што ќе бидете благовремено известени и за дневниот ред на собирот. Во меѓувреме, одредената комисија (Миле Алексоски, Слободан Милошевски, Перо […]

повеќе...

Важно !

Заради користење на годишен одмор, канцеларијата на КСМ нема да работи во период 01.09.2018-10.09.2018. Со почит Кинолошки Сојуз на РМ

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com