Archive for јануари 2016

Одлука на Дисциплински суд на КСМ

Дисциплинскиот суд при Кинолошкиот сојуз на РМ постапувајќи по барањето поднесено од Надзорниот одбор на Кинолошки сојуз на РМ, за поведување на дисциплинска постапка против осомничениот Слободан Настески од Скопје, Генерален секретар на Кинолошкиот сојуз на Македонија, по одржаната расправа на ден 15.01.2016 година, ја донесе следната […]

повеќе...

CACIB Skopje 13 & 14.02.2016

CACIB Skopje 13 & 14.02.2016
повеќе...

Шоу на Шампиони – продолжување на рок

Почитувани, Во врска со одржувањето на Шоуто на Шампиони, рокот за пријавување  е продолжен и Ве молиме најдоцна до 29.01.2016 година да ги доставите оценските листи, дипломи и сите други потврди за освоени резултати на кучињата во текот на 2015 година. Шоу на Шампиони ќе се одржи во […]

повеќе...

CACIB Skopje 13 & 14.02.2016

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com