Archive for февруари 2014

Кинолошки викенд во Скопје на 15 и 16 март 2014

Кинолошки викенд во Скопје на 15 и 16 март 2014

Онлајн пријава Последен рок за пријавување – 12.03.2014

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com