Archive for декември 2018

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ШОУ НА ШАМПИОНИ

По извршени консултации со повеке членови на кинолошки друштва , кинолошки судии и одгледувачи , СС на КСМ одлучи ШОУ НА ШАМПИОНИ ЗА 2018 год. да се одржи во текот на месец Декември годинава. Имено досега е воглавно одржуван во тековната година со одделни исклучоци кога истата […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com