Archive for јули 2022

Известување

Согласно позитивните законски прописи на Р. Македонија и законот за идентификација и регистрација на животни и член 18 од истиот, КСМ не може да издаде експортен родовник со микрочип од друга држава.

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com