Archive for ноември 2020

Известување

Сите сопственици на одгледувачници, да ги ажурираат своите податоци – да го пополнат формуларот (во прилог), најдоцна до 31.12.2020. Податоците ќе бидат објавени на новата веб страница. Ажурирање на податоци за регистрирани одгледувачници nov Attachments Ажурирање на податоци за регистрирани одгледувачници nov (206 kB)

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com