Archive for декември 2015

Прелиминарен календар за кинолошки манифестации за 2016 година

повеќе...

Одлука за судиска членарина

На одржан состанок на ден 24.12.2015 година, Стручен совет на Кинолошки сојуз на Република Македонија, ја донесе следната О Д Л У К А За годишна судиска членарина за 2016 година Член 1 Висината на годишната членарина за 2016 година ќе биде со износ: – 3.000,00 денари […]

повеќе...

Прелиминарен календар за кинолошки манифестации за 2016 година

Прелиминарен календар за кинолошки манифестации за 2016 година
повеќе...

Известување за доставување на резултати за претстојното Шоу на Шампиони

Почитувани,   Во врска со одржувањето на Шоуто на Шампиони, Ве молиме најдоцна до 25.01.2016 година да ги доставите оценските листи, дипломи и сите други потврди за освоени резултати на кучињата во текот на 2015 година.   Условот за учество на Шоуто на Шампиони е кучето да […]

повеќе...

Суспензија на Слободан Настески како судија

О Д Л У К А   Со која лицето Слободан Настески СЕ СУСПЕНДИРА  како кинолошки судија, со што му се оневозможува понатамошно судење на било какви манифестации во државата и странство.       Членови на СС на КСМ

повеќе...

Одлука за суспензија на член на Стручен совет

Стручниот совет на Кинолошкиот сојуз на РМ на својот состанок одржан на ден  09.12.2015 година, врз база на согласностите на членовите (во прилог) постапи според следното: Разгледувајки ја одлуката на Извршниот одбор на Кинолошки сојуз на РМ во врска со времена суспензија на Слободан Настески од функцијата […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com