Објави

Известување

Почитувани, По повод Специјализираната изложба за расата Шарпланинец “Меморијал Владимир Крстевски” , на 11.11.2023 (сабота), во Куманово, по завршување на кинолошките испити, во 17:00 часот (во салата над ресторан Кобра), ќе биде одржано едукативно предавање на тема Шарпланинец. Предавањето насловено: “Шарпланинец – Историја Стандард Анатомија и Реалност” […]

повеќе...

Известување

Согласно со Правилникот за Стручна работа ”женката смее да има едно легло во период од 12 месеци, со исклучок со одобрение на СС ” Затоа уште еднаш ве информираме за Одлуката донесена од ИО, а по препорака на СС при КСМ со која: Се одредува цена за […]

повеќе...

Известување

Ве известуваме дека СС при КСМ има донесено Одлука дека добиените оцени на ревијалните изложби се времени, слично на вонредното оценување, истите имаат важност од 6 месеци.

повеќе...

Известување

Почитувани, СС при КСМ го одреди првиот термин за полагање на испит за кинолошки судии и приправници. Испитот ќе се одржи на 10 и 11.06.2023 год, за местото на настанот дополнително ќе бидете известени. Кандидатите можат да се пријават за полагање на кинолошки испит согласно Правилникот за […]

повеќе...

Известување

На одржаното редовно изборно Собрание на КСМ, на 05.03.2023 год. во Крушево, на кое присуствуваа вкупно 55 делегати, од кои 39 делегати со право на глас и 9 членови на Извршниот одбор (вкупно 48 членови на Собранието со право на глас), истите ги усвоија и донесоа следните […]

повеќе...

Објава

На ден 18.02.2023 ќе се одржи полагање за IGP (International Gebrauchshund Prufung) BH (Beglethundsprufung) Сите заинтересирани да се пријават на нашиот e-mail karmkd@gmail.com

повеќе...

Известување

Почитувани, СС при КСМ го одреди вториот термин за полагање на испит за кинолошки судии и приправници. Вториот испитен рок е на 06.11.2022 год во 10 часот, во Природно научен музеј на град Скопје. Кандидатите можат да се пријават за полагање на кинолошки испит согласно Правилникот за […]

повеќе...

Известување

Согласно позитивните законски прописи на Р. Македонија и законот за идентификација и регистрација на животни и член 18 од истиот, КСМ не може да издаде експортен родовник со микрочип од друга држава.

повеќе...

Известување

Почитувани, Бидејќи доаѓа до недоразбирања, да ви напоменеме дека согласно донесените Одлуки од страна на ИО, како што и во предходно известување ви напомнавме, уплата за извршен увид на легло врши одгледувачот на сметката на кинолошко друштво или клуб, а не на сметка на КСМ. Уплати за […]

повеќе...

Известување од редовното годишно Собрание на КСМ

Известување од редовното годишно Собрание на КСМ На одржаното редовно годишо Собрание на КСМ, на 12.03.2022 год. во Прилеп, на кое присуствуваа 43 делегати на КК/КД (од вкупно 51) и 6 членови на ИО со право на глас, истите ги усвоија: Усвоен е извештај за работа на […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com