Archive for мај 2014

Неработни денови

Канцеларијата на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, поради користење на годишниот одмор нема да работи од 02 јуни 2014 до 19 јуни 2014.  

повеќе...

Известување по одлука

Почитувани, Одлуката на Извршен одбор на Кинолошки сојуз на РМ од 2013 година се однесува на субвенционирање на излагачите од Република Македонија кои имаат пријавено кучиња на изложбите од европски или светски ранг.   Со почит, Сашо Пешев Претседател на КСМ

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com