Archive for јануари 2013

Промена на место на одржување на CACIB изложбата на 06.04.2013

Почитувани, Ве известуваме дека Кинолошкиот сојуз на Република Македонија по добиената согласност од страна на FCI за промена на местото на одржување на CACIB изложбата на 06.04.2013 година, одлучи новото место на одржување на изложбата да биде во Гевгелија на истиот датум, 06.04.2013 година.

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com