Изложби

Кинолошки манифестации во Р.Македонија во 2021та година

Кинолошкиот сојуз на Република Македонија ги известува сите излагачи кои имаат пријавено кучиња за престојните изложби:

Доколку кучето ви е пријавено на изложбата и е впишано во каталогот сте должни да го платите целиот износ на пријавата за кучето и во случај кучето да не присуствува на изложбата.

Доколку уплатата за пријавата не ја извршите во рок од 10 дена по одржувањето на изложбата, Кинолошкиот сојуз на Република Македонија е должен да ја извести Светската Кинолошка Федерација – FCI. Известувањето на FCI, повлекува забрана за излагање на кучиња од сопствениците кои ги немаат подмирено своите трошоци.

Оваа објава се однесува за пријавување на кучиња на секоја изложба во календарската 2021 година.

Вид на изложба

Дата на одржување

Место на одржување

Пријава / Entry

CACIB

 

27-28.02.2021

Кинолошки Сојуз на РМ

Скопје

Closed

CAC

28.02.2021

Кинолошки Сојуз на РМ

Скопје

 

Closed

CAC

21.03.2021

КД-ЛОТУС -Скопје

 

Closed

2xCACIB

27-28.03.2021

Битола

Closed

Специјализирана изложба

 

18.04.2021

МКЛК

Pending

2xCACIB

10-11.04.2021

КД Прилеп – Прилеп

closed

3xCACIB 

02-03-04.05.2021

КСМ

Скопје

Closed

2xCACIB

29-30.05.2021

КД Кожуф – Гевѓелија

Closed

Ревијална изложба

06.06.2021

КД Бистра – Скопје

Closed

2xCACIB

10-11.07.2021

КД 7ми Септември – Кавадарци

Closed

2xCACIB

31.07 – 01.08.2021

КД Скардус

Маврово

Closed

4xCACIB

26-27-28-29.08.2021

Кинолошки Сојуз на РМ

Охрид

Closed

CAC

18-19.09.2021

КД Кинолог

Куманово

Closed

Ревијална изложба

03.10.2021

КД Балтепе

Pending

2xCACIB

16-17.10.2021

Кинолошки Сојуз на РМ

Скопје

Registration

Меморијална изложба за шарпланинец

14.11.2021

КД Тумбак

Куманово

Pending

2xCACIB

04-05.12.2021

Кинолошки Сојуз на РМ

Скопје

Pending

 

 

Сите дополнителни информации во врска со календарот на изложби за 2021 ќе бидат објавени на сајтот.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com