Изложби

Кинолошки манифестации во Р.Македонија во 2022ра година

Кинолошкиот сојуз на Република Македонија ги известува сите излагачи кои имаат пријавено кучиња за престојните изложби:

Доколку кучето ви е пријавено на изложбата и е впишано во каталогот сте должни да го платите целиот износ на пријавата за кучето и во случај кучето да не присуствува на изложбата.

Доколку уплатата за пријавата не ја извршите во рок од 10 дена по одржувањето на изложбата, Кинолошкиот сојуз на Република Македонија е должен да ја извести Светската Кинолошка Федерација – FCI. Известувањето на FCI, повлекува забрана за излагање на кучиња од сопствениците кои ги немаат подмирено своите трошоци.

Оваа објава се однесува за пријавување на кучиња на секоја изложба во календарската 2021 година.

https://ksm.org.mk/?page_id=3164

Вид на изложба

Дата на одржување

Место на одржување

Пријава / Entry

2xCAC & 2xCACIB

12-13.02.2022

Кинолошки Сојуз на РМ

Скопје

Online Entry Closed

CACT

26.02-04.03.2022

КД Балканец

Online Entry Closed

2xCACIB

26-27.03.2022

КД Битола

Online Entry Closed

2xCACIB + CAC

Speciality Show for Poodles

09-10.04.2022

КД Прилеп

Online Entry Closed

Државна и Светска Изложба за раса Шарпланинец

16-17.04.2022

КСМ

Online Entry Closed

CAC

30.04.2022

КД Лотус Ројал

Скопје

Online Entry Pending

2xCAC

07-08.05.2022

КД Балканец

Свети Николе

Online Entry

CAC & 3xCACIB

21-22-23.05.2022

Кинолошки Сојуз на РМ

Скопје

Online Entry

Ревијална изложба

29.05.2022

КД Бистра

Скопје

Online Entry Pending

2xCACIB

04-05.06.2022

КД Кожуф

Гевгелија

Online Entry

2xCACIB

09-10.07.2022

КД 7 Септември

Кавадарци

Online Entry Pending

2xCACIB & CAC

06-07.08.2022

КД Скардус

Маврово

Online Entry Pending

4xCACIB Ohrid Pearls

25-26-27-28.08.2022

Кинолошки Сојуз на РМ

Охрид

Online Entry Pending

CAC

04.09.2022

КД Балтепе

Тетово

Online Entry Pending

2xCAC

17-18.09.2022

КД Кинолог

Куманово

Online Entry Pending

Ревијална изложба & Спец. изложба за Германски шпиц

25.09.2022

КД Поларис

Скопје

Online Entry Pending

 

2xCAC & 2xCACIB

07-08.10.2022

Кинолошки Сојуз на РМ

Скопје

Online Entry Pending

2xCAC

29.10.2022

30.10.2022

КД Фамилијарис

Радовиш

Online Entry Pending

Меморијална изложба ‘’ Владимир Крстевски’’ Спец. Изложба за Шарпланинец

13.11.2022

KД Тумбак

Online Entry Pending

 

2xCAC & 2xCACIB

03-04.12.2022

Кинолошки Сојуз на РМ

Скопје

Online Entry Pending

Сите дополнителни информации во врска со календарот на изложби за 2022 ќе бидат објавени на сајтот.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com