Archive for јуни 2022

Известување

Почитувани, Бидејќи доаѓа до недоразбирања, да ви напоменеме дека согласно донесените Одлуки од страна на ИО, како што и во предходно известување ви напомнавме, уплата за извршен увид на легло врши одгледувачот на сметката на кинолошко друштво или клуб, а не на сметка на КСМ. Уплати за […]

повеќе...

Известување од редовното годишно Собрание на КСМ

Известување од редовното годишно Собрание на КСМ На одржаното редовно годишо Собрание на КСМ, на 12.03.2022 год. во Прилеп, на кое присуствуваа 43 делегати на КК/КД (од вкупно 51) и 6 членови на ИО со право на глас, истите ги усвоија: Усвоен е извештај за работа на […]

повеќе...

(English) Известување

Почитувани, Ве известуваме за донесените Одлуки на ИО на одржаниот состанок 11.05.2022: – За секое пријавено легло од КД/КК, да се приложи и уплатница за платена чланарина кон КД/КК од одгледувачот-подносителот на леглото. – Цената за извршен увид на легло ќе изнесува 1500 денари. Износот за извршениот […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com