Archive for март 2020

Известување

Поради моменталната ситуација и препораките од владата, канцеларијата на КСМ ќе работи само во определените денови за прием на странки вторник и четврток, со тоа што нема да се работи со странките, туку приемот на документите ќе оди по пошта.

повеќе...

Известување

На одржаното редовно годишо Собрание на КСМ, одржано на 27.03.2020 год. во Битола на која присуствуваа 34 КК/КД, 89 делегати со право на глас, од вкупно 119, истите ги усвоија: Усвоен е извештај за работа на КСМ за 2019 год Усвоена е годишната завршна сметка за 2019 […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com