Archive for октомври 2013

Неработни денови

Канцеларијата на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија заклучно со ден 30.10.2013 нема да работи поради селење во нови простории. Изработката на легла ќе се одвива по 30.10.2013. Адресата на новите канцеларии на Кинолошкиот сојуз ќе биде објавена по 30.10.2013 година.   Ви благодариме за разбирањето!    

повеќе...

Октомвриски изложби

Октомвриски изложби
повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com