Archive for март 2021

Известување

Сите кои имаат исполнето услови за шампионати согласно стариот Правилник за сручна работа (до 20.12.2020), а се заинтересирани да извадат сертификати, да уплатат и поднесат барање најдоцна до 31.05.2021 год. СС на КСМ

повеќе...

Известување

На одржаното редовно годишо Собрание на КСМ, одржано на 11.03.2021 год. во Прилеп, на кое присуствуваа 30 КК/КД, 65 делегати на КК/КД (од вкупно 86) и 7 членови на ИО со право на глас, истите ги усвоија: Усвоен е извештај за работа на КСМ за 2020 год […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com