Archive for ноември 2015

О Д Л У К А за суспензија на Слободан Настески од функцијата Генерален секретар на Кинолошки сојуз на Република Македонија

На одржан состанок на ден 25.11.2015 година, Извршниот одбор на Кинолошки сојуз на Република Македонија, ја донесе следната: О Д Л У К А за суспензија на Слободан Настески од функцијата Генерален секретар на Кинолошки сојуз на Република Македонија Член 1 Лицето, Слободан Настески од Скопје времено […]

повеќе...

Испит за кинолошки судии

Ве известуваме дека Стручниот совет на КСМ, по извршените консултации закажа испит за кинолошки судии. Испитот се свикува според Правилникот за стручна работа и годишниот план за работа на СС на КСМ за 2015 година. Испитот ќе се одржи на 13 и 14 ноември 2015 во просториите […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com