Archive for април 2014

Кинолошки викенд во Гевгелија на 26 и 27 април 2014

Кинолошки викенд во Гевгелија на 26 и 27 април 2014
повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com