Изработка на родовник

Легло – по родовник

1000 ден.

до 4 месеци

  • 800,00 ден. Кинолошки Сојуз на РМ
  • 200,00 ден. Кинолошко друштво/клуб

Легло – по родовник

1500 ден.

над 4 месеци

  • 1300,00 ден. Кинолошки Сојуз на РМ
  • 200,00 ден. Кинолошко друштво/клуб

Експортен
pодовник

2000 ден.

.

  • 1800,00 ден. Кинолошки Сојуз на РМ
  • 200,00 ден. Кинолошко друштво/клуб

Легло – по родовник

3000 ден.

.

  • изработен по брза постапка
  • 3000,00 ден. Кинолошки Сојуз на РМ

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com