Изработка на родовник

Родовник
по куче

1000 ден.

до 3 месеци

  • 800,00 ден. Кинолошки Сојуз на РМ
  • 200,00 ден. Кинолошко друштво/клуб

Родовник
по куче

1500 ден.

над 3 месеци

  • 1300,00 ден. Кинолошки Сојуз на РМ
  • 200,00 ден. Кинолошко друштво/клуб

Родовник за шарпланинец

1000 ден.

до 3 месеци

  • 800,00 ден. Кинолошки Сојуз на РМ
  • 200,00 ден. Кинолошко друштво/клуб

Родовник за шарпланинец

1500 ден.

над 3 месеци

  • 1300,00 ден. Кинолошки Сојуз на РМ
  • 200,00 ден. Кинолошко друштво/клуб

Експортен
pодовник

2000 ден.

.

  • 1800,00 ден. Кинолошки Сојуз на РМ
  • 200,00 ден. Кинолошко друштво/клуб

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com