Archive for август 2012

Изработка на родовници

Кинолошкиот сојуз на Република Македонија Ве известува: Родовници нема да се изработуваат од 05.08.2012 до 05.09.2012

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com