Archive for јануари 2015

Одлука за одржување на испит за кинолошки судии и приправници

Стручниот совет на Кинолошки сојуз на РМ на својот состанок одржан на 28.01.2015 година ги донесе следниве: ОДЛУКА На ден 18.02.2015 година со почеток во 10 часот во просториите на Кинолошки сојуз на РМ ќе се одржи испит за кинолошки приправници и кинолошки судии. Кандидатите кои ги […]

повеќе...

Делегати на кинолошки манифестации во РМ

Стручниот совет на Кинолошки сојуз на РМ на својот состанок одржан на 28.01.2015 година ја донесе следнава: ОДЛУКА Член 1 Делегатите за сите кинолошки манифестации ќе ги делегира стручниот совет на КСМ. Член 2 Дневницата за делегатите на кинолошките манифестации ќе биде на товар на Кинолошки сојуз […]

повеќе...

Одлука за забрана за вонредно оценување на сите расни кучиња

Стручниот совет на Кинолошки сојуз на РМ на својот состанок одржан на ден 28.01.2015 година,  едногласно, ја донесе следната: О Д Л У К А за забрана за вонредно оценување на сите расни кучиња Член 1 Од ден 01.02.2015 година се забранува вонредно оценување на сите расни […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com