Archive for декември 2012

Неработни денови

Канцеларијата на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, поради престојните празници ќе започне со работа на 09.01.2012.

повеќе...

Одлука за цени

Извршниот одбор на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, на својот состанок на ден 15.11.2012, ја донесе следната одлука: Од 01.01.2013, цената на родовник по куче (до 3 месеци) ќе изнесува 1000,00 денари, од кои 800,00 ден. за Кинолошки Сојуз на РМ и 200,00 ден. за Кинолошко друштво/клуб. […]

повеќе...

Годишен собир на кинолошки судии и приправници

Ве известуваме дека Стручниот Совет на КСМ на својот состанок одржан на 01.12.2012, согласно член 47 од Статутот на Кинолошки сојуз на Република Македонија, донесе одлука за свикување на собир на кинолошки судии и приправници. Годишниот собир на кинолошки судии и приправници ќе се одржи на ден […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com