Archive for февруари 2018

Кинолошка Академија

Стручниот совет на Кинолошкиот сојуз на Р.Македонија организира едукативно-стручен собир КИНОЛОШКА АКАДЕМИЈА што ке се одржи на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје на 23.02.2018 год. (петок) со почеток во 11.00 часот Д Н Е В Е Н Р Е Д 1. 11.00 ч. ПИРАМИДАЛНА СТРУКТУРА НА […]

повеќе...

Кинолошките друштва и клубови, ќе мораат да воведат евиденција на членовите.

Кинолошките друштва и клубови, ќе мораат да воведат евиденција на членовите. На тој начин ќе се во можност да имаат увид, а воедно и до крајот на годината списокот со членовите да го достават до КСМ. Ова е од особено значење за членовите кои се заинтересирани за […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com