Archive for август 2021

Одлуката на СС при КСМ

Согласно Одлуката на СС при КСМ, Ве известуваме дека само лиценцирани лица ќе можат да бидат секретари во ринг и записничари. Секој организатор во иднина за потребите на изложбите задолжително ќе обезбедува лиценцирани лица, лица кои го положиле испитот за секретари во ринг и записничари. Покрај лиценцираните […]

повеќе...

Известување

Почитувани, Заради пријавување на изложба на кучиња со родовник од Германски шпиц во раса Померанец, СС при КСМ налага дека на изложба мора да се мерат кучињата од расата Померанец и секој Германски шпиц пријавен во класа на млади. Истото важи и за расата Француски пудли. Поздрав […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com