Archive for јуни 2013

Неработни денови

Канцеларијата на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, поради користење на годишниот одмор нема да работи од 01 Јули 2013 до 17 јули 2013.

повеќе...

Неплатен долг

Кинолошкиот сојуз на Република Македонија донесе одлука со која се забрануваат сите кинолошки услуги на кинолошки друштва и расови клубови кои имаат неплатен долг кон Кинолошки сојуз на РМ постар од 30 дена.

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com