Archive for јуни 2018

Важно !

Почитувани канцеларијата на Кинолошкиот Сојуз на РМ нема да работи во периодот од 30.06.2018 до 11.07.2018 поради користење на годишен одмор. Со почит Кинолошки Сојуз на РМ

повеќе...

Одлука за издавање на родовници

Извршниот одбор при Кинолошкиот сојуз на РМ, врз основа на член 49 став 2 од Статутот по одржаната расправа на ден 01.03.2018 година, ја донесе следната: ОДЛУКА Почнувајќи од 01.09.2018 плаќање на родовници издадени од КСМ , ќе се врши само со фактура кон КК и КД […]

повеќе...

Испит за кинолошки судии и приправници

Почитувани, стручниот совет на Кинолошкиот сојуз на РМ на својот состанок одржан на 06.06.2018,покрај другото донесе одлука ѕа одржување испит за кинолошки судии.Како датум одреден е 20ти Јуни среда,кандидатите ќе бидат благовремено изѕвестени за тоа во колку часот ќе започне испитот. Со почит Стручен совет при КСМ

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com