Archive for јули 2019

Одлука

На ден 15.07.2019 година Извршниот одбор на КСМ ја потврди првостепената Одлука на Дисциплинскиот суд, со која се казнува Слободан Милошевски со дисциплинска мерка забрана за судење во рок од 10 години и се исклучува од учество во кинологијата за период од 10 години. Со Почит Кинолошки […]

повеќе...

Известување

Почитувани, Ве известуваме дека согласно нашите предлози кои се прифатени од страна на хрватскиот и српскиот кинолошки сојуз, цената за излагачите од Хрватска и Србија на нашите меѓународните изложби е иста како и за домашни излагачи, согласно тоа и цената за нашите излагачи на меѓународните изложби во […]

повеќе...

Вонредно оценување

Почитувани, На состанокот одржан на ден 28.06.2019 год. Извршниот одбор на КСМ ja донесе следнaвa Одлукa: Износот за вонредно оценување кој што ќе се уплаќа на сметката на КСМ, ќе изнесува 3000,00 ден, од кои, 1000,00 ден се наменети за КСМ, а 2000,00 ден. за судијата. Секој […]

повеќе...

ВАЖНО!

Почитувани, На состанокот одржан на ден 28.06.2019 год. Извршниот одбор на КСМ ги донесе следниве Одлуки: – За секое поднесено барање до Дисциплински суд, ќе се уплаќа котизација во износ од 300 евра (во денарска противвредност). По поведување на постапката и добивање на правосилна пресуда од второстепена […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com