Archive for јули 2015

за потврдување на дисциплинска мерка исклучување од кинологија на лицето Борче Атанасовски во период од 2 години.

Извршниот одбор на Кинолошки сојуз на РМ на својот состанок одржан на ден 22.05.2015 година, ја донесе следната: О Д Л У К А за потврдување на дисциплинска мерка исклучување од кинологија на лицето Борче Атанасовски во период од 2 години. Член 1 Извршниот одбор на КСМ […]

повеќе...

Потврдување на дисциплинска мерка исклучување од кинологија на лицето Зоран Ивановски во период од 5 години

Извршниот одбор на Кинолошки сојуз на РМ на својот состанок одржан на ден 22.05.2015 година,  ја донесе следната: О Д Л У К А за потврдување на дисциплинска мерка исклучување од кинологија на лицето Зоран Ивановски во период од 5 години Член 1 Извршниот одбор на КСМ […]

повеќе...

Правила за изработка на легло

Документација потребна за изготвување легла односно педигреа 1. Македонски родовник на женката односно експортен  нострифициран родовник со македонски број (на странски родовник) на кој ќе има заверена сопственост со печат на кинолошки клуб или друштво. 2.  Оценска листа од женката со најмалку оценка добар. 3. Копија од […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com