Archive for јуни 2015

Кинолошки викенд на Охридско Езеро

Кинолошки викенд на Охридско Езеро

Место на одржување на изложбите Hotel-Galeb-Accommodation Accomodation-AS-camp Accomodation-Scout Camp-Ohrid Attachments Accommodation Hotel Galeb (34 kB)Hotel-Galeb-Accommodation (35 kB)Accomodation-AS-camp (32 kB)Accomodation-Scout Camp-Ohrid (32 kB)

повеќе...

Полноправно членство во Светската Кинолошка Федерација

Почитувани, со особено задоволство ве известуваме дека Кинолошкиот сојуз на Република Македонија денес стана полноправна членка на светската кинолошка федерација под уставно име. Од името на претседателот на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија – Господинот Сашо Пешев им се заблагодаруваме на целиот тим и канцеларијата на КСМ […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com