Услуги на КСМ

1. Препис на родовник – 750,00 денари

2. Експортен родовник – 2.000,00 денари (1.800,00 денари за КСМ + 200,00 за  Кинолошко друштво/клуб)

2. Нострификација (вовед во македонска родовна книга) на родовник / сопственост – 400,00 денари

3. Екстериерно-работна книшка – 350,00 денари

4. Регистрација на одгледувачница / промена / дополнување – 5.500,00 денари

5. Повелба за Млад Шампион – 1.800,00 денари

6. Повелба за Шампион на Македонија – 1.800,00 денари

7. Барање до Стручен совет на КСМ – 600,00 денари

8. Реекспорт на родовник – 1000,00 денари

9.Посредување за вадење на експорт родовник со износ на 3000,00 ден и дополнително – вредноста на чинење на експорт родовник во матичната земја на издавање.

10. Препис на оценска листа – 750,00 денари

11. Повелба за Балкан/Гранд Шампион – 3.000,00 денари

12. Доплата за изготвување на експортен родовник – 1000,00 денари

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com