Archive for јули 2012

Кинолошка недела во Охрид

Кинолошка недела во Охрид

Кинолошката недела во Охрид ќе се оджи во хотел Еурохотел во Струга. Последен рок за пријавување е 19.08.2012.

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com