Archive for јули 2020

ПАРЕЊЕ ВО СРОДСТВО

ПАРЕЊЕ ВО СРОДСТВО Барање за парење во сродство се поднесува пред планираното парење. Според член 7 од Правилникот за стручна работа, во делот ‘’Одгледување на расни кучиња’’ е наведено: Парењето во сродство до трето колено начелно не е дозволено. Може да се дозволи исклучиво во рамките на […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com