Објави

Известување

Почитувани, Бидејќи доаѓа до недоразбирања, да ви напоменеме дека согласно донесените Одлуки од страна на ИО, како што и во предходно известување ви напомнавме, уплата за извршен увид на легло врши одгледувачот на сметката на кинолошко друштво или клуб, а не на сметка на КСМ. Уплати за […]

повеќе...

Известување од редовното годишно Собрание на КСМ

Известување од редовното годишно Собрание на КСМ На одржаното редовно годишо Собрание на КСМ, на 12.03.2022 год. во Прилеп, на кое присуствуваа 43 делегати на КК/КД (од вкупно 51) и 6 членови на ИО со право на глас, истите ги усвоија: Усвоен е извештај за работа на […]

повеќе...

(English) Известување

Почитувани, Ве известуваме за донесените Одлуки на ИО на одржаниот состанок 11.05.2022: – За секое пријавено легло од КД/КК, да се приложи и уплатница за платена чланарина кон КД/КК од одгледувачот-подносителот на леглото. – Цената за извршен увид на легло ќе изнесува 1500 денари. Износот за извршениот […]

повеќе...

Известување

Почитувани, Во врска со поднесеното барање за покренување на постапка за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност против лицата: Горан Арсовски, Никола Ангелковски, Јасемин Адеми и Томче Марковски, од страна на Блаже Пончев од Кавадарци, за изнесени јавни навреди, ги повикуваме наведените лица на ден 06.04.2022 год, […]

повеќе...

Предлог закон за измени и дополнување на законот за благосостојба на животните

Почитувани Кинолози Почитувани одгледувачи, сопственици, и љубители на расните кучиња, Кинологијата во Македонија е исправена пред голема раскрница! Имено, новиот “Предлог закон за измени и дополнување на законот за благосостојба на животните”, во иднина со сигурност ќе се укаже како погубен за расните кучиња во вистинска смисла […]

повеќе...

Известување

СС при КСМ ги одреди термините за полагање на испит за кинолошки судии и приправници. Првиот испитен рок е 10-11.05.2022 год Вториот испитен рок е на 22.11.2022 год Кандидатите можат да се пријават за полагање на кинолошки испит согласно Правилникот за полагање испити за кинолошки судии и приправници, со приложен пополнет формулар-пријава за полагање испит за кинолошки  судија/приправник и уплата со износ од 3000,00 ден.

повеќе...

Известување

Се замолуваат сите кинолози-одгледувачи и сопственици, без разлика која раса ја чуваат, а доколку во изминатите 4 години од 2018-2022 год имаат снимано HD -ED (колкови и лакти), да ни достават бројка на кучиња кои што се снимани, по година и раса и информација дали истите се […]

повеќе...

Bulgarian Breeders

Почитувани, Согласно дописот од FCI од 01.01.2022 канцеларијата на КСМ не смее повеќе да издава родовници за одгледувачи од соседна Република Бугарија. Со Почит КСМ

повеќе...

Известување

Ве известуваме дека испит за кинолошки судии и приправници ќе се одржи на 31.10.2021 год Кандидатите можат да се пријават за полагање на кинолошки испит согласно Правилникот за полагање испити за кинолошки судии и приправници, со приложен пополнет формулар-пријава за полагање испит за кинолошки судија/приправник и уплата […]

повеќе...

Одлуката на СС при КСМ

Согласно Одлуката на СС при КСМ, Ве известуваме дека само лиценцирани лица ќе можат да бидат секретари во ринг и записничари. Секој организатор во иднина за потребите на изложбите задолжително ќе обезбедува лиценцирани лица, лица кои го положиле испитот за секретари во ринг и записничари. Покрај лиценцираните […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com