Објави

Известување

Почитувани,

СС при КСМ го одреди вториот термин за полагање на испит за кинолошки судии и приправници.
Вториот испитен рок е на 06.11.2022 год во 10 часот, во Природно научен музеј на град Скопје.
Кандидатите можат да се пријават за полагање на кинолошки испит согласно Правилникот за полагање испити за кинолошки судии и приправници, со приложен пополнет формулар-пријава за полагање испит за кинолошки судија/приправник, потврди за завршени стажирања и уплата со износ од 3000,00 ден., најдоцна до 16.10.2022.

Поздрав

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com