Објави

Известување

Ве известуваме дека СС при КСМ има донесено Одлука дека добиените оцени на ревијалните изложби се времени, слично на вонредното оценување, истите имаат важност од 6 месеци.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com