Објави

Објава

На ден 18.02.2023 ќе се одржи полагање за
IGP (International Gebrauchshund Prufung)
BH (Beglethundsprufung)
Сите заинтересирани да се пријават на нашиот e-mail karmkd@gmail.com

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com