Објави

Известување

Почитувани,

Бидејќи доаѓа до недоразбирања, да ви напоменеме дека согласно донесените Одлуки од страна на ИО, како што и во предходно известување ви напомнавме, уплата за извршен увид на легло врши одгледувачот на сметката на кинолошко друштво или клуб, а не на сметка на КСМ.

Уплати за вонредно оценување врши одгледувач, а не фирма.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com