Објави

Известување

Почитувани,

По повод Специјализираната изложба за расата Шарпланинец “Меморијал Владимир Крстевски” , на 11.11.2023 (сабота), во Куманово,
по завршување на кинолошките испити, во 17:00 часот (во салата над ресторан Кобра), ќе биде одржано едукативно предавање на тема Шарпланинец.
Предавањето насловено: “Шарпланинец – Историја Стандард Анатомија и Реалност” ќе го презентира меѓународениот кинолошки судија Габриел Стибел.
Второто предавање на тема ”Наследување, методи на одгледување, наследни болести”, ќе биде презентирано од страна на меѓународениот кинолошкиот судија и Претседател на СС при КСМ, Панче Дамески.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com