Објави

Известување

Почитувани,

Согласно одлуката донесена на последниот состанок на СС, за одржување на еднодневен кинолошки семинар, ви ги испраќаме темите кои ќе бидат презентирани на истиот:

1. Кинолошка проценка и опис на главата кај кучињата – Проф. др. Панче Дамески, ДВМ
2. Пристап и методика на судење на кинолшките изложби – Габриел Стибел
3. Организација на работа во ринг согласно ПСР – Јане Серафимов

Семинарот е задолжителен за сите кандидати за записничари, секретари во ринг и кинолошки приправници, а се препорачува и за сите кинолошки судии.
Овој кинолошки семинар е предвиден за 24.03.2024 година, недела со почеток во 11,00 часот, во салата на Природно научниот музеј во Скопје

СС при КСМ

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com