Објави

Известување

Почитувани,

Ве известуваме дека во месец декември, ќе се изврши избор на
најрофејно зрело и младо куче на Македонија и најтрофејно куче од автохтоните раси.
На конкурсот можат да се пријават кучиња и нивни сопственици исклучиво од Македонија.
Заинтересираните одгледувачи / сопственици потребно е електронски да поднесат копии од родовник, оценски листи и сертификати за
шампионати (освоени во период од 01.01.2023-15.12.2023).
Документите да се испратат најдоцна до 15.12.2023, до 12:00 часот.

Бодирањето ќе се изврши според листа на поени донесена од СС при КСМ.
Сите пристигнати документи по овој рок нема да се земат во предвид.

За местото на настанот, дополнително ќе бидете известени.

Бодување за најтрофејно куче 2023

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com