Објави

Известување

На одржаното редовно годишо Собрание на КСМ, одржано на 11.03.2021 год. во Прилеп, на кое присуствуваа 30 КК/КД, 65 делегати на КК/КД (од вкупно 86) и 7 членови на ИО со право на глас, истите ги усвоија:

Усвоен е извештај за работа на КСМ за 2020 год

Усвоена е годишната завршна сметка за 2020 год.

Извршени се измени и дополнувања на Статут на КСМ – наскоро ќе биде објавен на веб страната на КСМ

Исклучени од членство на КСМ се следните КК/КД:

- КД Канис од Скопје

- КД АВ АВ од Кичево

- KK Златен Ретривер

- КК Ротвајлер од Скопје

Примени се нови членки на КСМ:

- КД ‘’Црн Дрим’’ oд Струга

- КК ‘’Македонски паничар’’ oд Скопје

- Клуб на француски пудли oд Куманово

- Кинолошки национален клуб за раса САО ‘’Алабаи’’ oд Прилеп

Презентиран e план за работа за 2021 год

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com