Uncategorized

Известување

Сите кои имаат исполнето услови за шампионати согласно стариот Правилник за сручна работа (до 20.12.2020), а се заинтересирани да извадат сертификати, да уплатат и поднесат барање најдоцна до 31.05.2021 год.

СС на КСМ

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com