Објави

Известување

Поради моменталната ситуација и препораките од владата, канцеларијата на КСМ ќе работи само во определените денови за прием на странки вторник и четврток, со тоа што нема да се работи со странките, туку приемот на документите ќе оди по пошта.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com