Објави

Кинолошките друштва и клубови, ќе мораат да воведат евиденција на членовите.

Кинолошките друштва и клубови, ќе мораат да воведат евиденција на членовите.

На тој начин ќе се во можност да имаат увид, а воедно и до крајот на годината списокот со членовите да го достават до КСМ. Ова е од особено значење за членовите кои се заинтересирани за идни стажирања како приправници каде што се бара потеребен број на години за членство. Исто така и ФЦИ бара од КСМ секоја година, покрај др. статистички податоци (бр. на изложби, специјалки, кинолошки кадар, утакмици, испити и др.) и број на членови и вкупен бр. на кучиња.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com