Објави

Кинолошка Академија

Стручниот совет на Кинолошкиот сојуз на Р.Македонија организира едукативно-стручен собир КИНОЛОШКА АКАДЕМИЈА што ке се одржи на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје на 23.02.2018 год. (петок) со почеток во 11.00 часот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. 11.00 ч. ПИРАМИДАЛНА СТРУКТУРА НА КИНОЛОГИЈАТА
ДВМ . спец. Перо Божиновски
2. 11.40 ч . ДНК АНАЛИЗА ЗА ПРОВЕРКА НА РОДИТЕЛСТВО КАЈ КУЧИЊАТА
Доц. д-р Никола Адамов
3. 12.10.- 12.30 ч. ПАУЗА
4. 12.30 ч. ПРОЦЕНКА НА ЕКСТЕРИЕРОТ И ДВИЖЕЊА КАЈ КУЧИЊАТА
ДВМ. МВМ.ПхД Миливоје Урошевиќ
5. 14.30 ч. Доделување на СЕРТИФИКАТИ за учество

На академијата се покануваат кинолошките друштва, клубови, кинолошките судии, приправници , одгледувачи, сопственици и љубители на кучињата

академија-(1)

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com