Archive for март 2020

Известување

Поради моменталната ситуација и препораките од владата, канцеларијата на КСМ ќе работи само во определените денови за прием на странки вторник и четврток, со тоа што нема да се работи со странките, туку приемот на документите ќе оди по пошта.

повеќе...

Известување

На одржаното редовно годишо Собрание на КСМ, одржано на 27.03.2020 год. во Битола на која присуствуваа 34 КК/КД, 89 делегати со право на глас, од вкупно 119, истите ги усвоија: Усвоен е извештај за работа на КСМ за 2019 год Усвоена е годишната завршна сметка за 2019 […]

повеќе...

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com

 

Кинолошкиот сојуз на Р. Македонија активно се вклучува во борбата против Covid 19 и за таа цел одобрува донација, доброволна и безусловна помош во форма на финансиски средства, во износ од 1.000.000 ден (еден милион денари),  за потребите на ЈЗУ УКлиника за инфективни болести и фебрилни состојби.

Со оваа Одлука се подржуваат иницијативите за справување со пандемијата на коронавирусот и за таа цел КСМ дава свој мал допринос во глобалната битка.

Covid-19