Објави

Известување

Сите сопственици на одгледувачници, да ги ажурираат своите податоци – да го пополнат формуларот (во прилог), најдоцна до 31.12.2020.

Податоците ќе бидат објавени на новата веб страница.

Ажурирање на податоци за регистрирани одгледувачници nov

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com