Објави

Известување

СС при КСМ ги одреди термините за полагање на испит за кинолошки судии и приправници.
Првиот испитен рок е 10-11.05.2022 год
Вториот испитен рок е на 22.11.2022 год

Кандидатите можат да се пријават за полагање на кинолошки испит согласно Правилникот за полагање испити за кинолошки судии и приправници, со приложен пополнет формулар-пријава за полагање испит за кинолошки  судија/приправник и уплата со износ од 3000,00 ден.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com