Објави

Известување

Се замолуваат сите кинолози-одгледувачи и сопственици, без разлика која раса ја чуваат, а доколку во изминатите 4 години од 2018-2022 год имаат снимано

HD -ED (колкови и лакти), да ни достават бројка на кучиња кои што се снимани, по година и раса и информација дали истите се снимани во нашата држава или странство.

Ова се однесува и за сите ветеринари кои имаат ренген или планираат во иднина да набават.

Овој повик е со цел да се вклучиме во програмата на FCI за едукација на стручен кадар, кој во иднина би можел самостојно да ги евалуира снимките и дава  FCI признат сертификат за HD-ED, а со тоа, македонските одгледувачи и сопственици би добивале македонски сертификат за HD-ED.

 

Претседател на КСМ

Јордан Христовски

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com