Објави

Известување

Заради користење на денови од годишен одмор на вработената во канцеларијата на КСМ, канцеларијата нема да работи во период од 30.06.2021 – 12.07.2021.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com